SAMTALSSTÖD OCH SJÄLVINSIKT

Det är välkänt att tankar, bilder och känslor påverkar och styr människors beteende och dagliga handlingar. Något vi behöver öva på för att bli starkare mentalt.

Som mental rådgivare förstår du vikten av att stärka individer i olika situationer för att de ska känna sig lugna, säkra och trygga. Allt lyckas kräver disciplin, målvetenhet och träning. Träning som avspänning, avslappning, självförtroende och målbilder kan underlättas genom att förstå sin klient, i både naturligt och stressat tillstånd.

Tack vare TAZ profilen kan vi hjälpa dig och dina klienter att förtydliga, medvetandegöra och påverka områden som underlättar dessa mentala processer.

Tag kontakt så berättar vi mer!

FORSKNING

Grundar sig på nobelprisvinnande vetenskap

RAMVERK

Välfungerande och beprövat

INTUITION

Lyft fram styrkor, åskådliggör beteendemönster

STÄRK

Optimera din klient. Tag hänsyn till fler aspekter!