KARTLÄGG OCH FÖRBÄTTRA

Huco kost profil grundar sig på Dr. Robert F. Kushners (Professor of Medicine, Northwestern
Comprehensive Center on Obesity, NorthWestern University) forskning som ligger bakom utvecklingen av detta verktyg.

I studier har det visat sig att personer  som vill nå en viktbalans i genomsnitt har tre matvanor, tre motionsvanor och fyra attityder som är av betydelse för viktkontrollen när ett resultat som överskrider 33 % betraktas som betydande.

Vidare har det även visat sig att personer vars egentliga behov av viktbalans är låga, korrelerar  väl med antalet betydande vanor inom ovan nämnda områden.

Huco kost profil belyser och sorterar detta på ett övergripligt och förståeligt sätt som ökar möjligheterna till framgång mätt i en sund och trivsam vikt, förståelse och balans i tillvaron .

I kombination med profilerna TAZ och SPORT skapas ett utmärkt samtalsunderlag för en framgångsrik kostförbättring oavsett regim i kombination med livet i övrigt!

MÄT

Mät, belys och analysera områden som påverkar din kost, motion och attityd. Optimera möjligheterna att maxprestera! Huco kost profilen kan med fördel användas som en av flera verktyg, dvs exakta kostscheman och balans av macronutrieter, vitaminer och mineraler.

SORTERA

När allt blir en enda stor röra och du inte vet var du ska börja så hjälper Huco kost profilen dig med just detta. Din förmåga att göra bättre val ökar och du kan själv bestämma antalet områden du vill börja med! En men viktig förändring kan mycket väl räcka att starta med!!

DU KAN LYCKAS

Med konkreta tips och sambandsförståelser stärker och stödjer Huco kost profilen dig oavsett vilka dina nuvarande kostmönster är. På ett enkelt och tydligt sätt ges förklaringar och tips på hur du når framsteg utifrån den du är här och nu!

DU VÄLJER

Huco kost profilen bestämmer inte vilka val du ska göra eller inom vilka områden. Du ges möjlighet att utifrån resultaten arbeta med hur få eller hur många områden du själv tycker passar. Det går utmärkt att jobba med olika förbättringsområden från vecka till vecka. Du bestämmer helt enkelt!