OPTIMERA DEN DU REDAN ÄR

Hemligheten bakom långsiktig och givande aktivitet, oavsett område kräver förutom vilja, kunskap och handling även en identifiering och förståelse av individens motivationsfaktorer.

Motivation är en färskvara med kort hållbarhet som dessutom hastigt påverkas av ett flertal yttre och inre faktorer. Ökad förståelse för själva kärnan höjer livskvaliteten, effektiviteten, verkställandet och moralen för både individer och grupper!

Positiva ringar på vattnet är bl.a. Färre konflikter, ökad trivsel och acceptans. Ett högre förtroende på både individ och gruppnivå, större vilja att genomföra  planerade aktiviteter och längre och mer givande samarbeten!

Lär dig att vägleda och förstå motivationsfaktorer som höjer resultat, ge träffsäker feedback som tas emot positivt med en vilja att handla!

 

TAZ – Thinking Action Zone, för grupper, arbetsplatser, i relationer och för individen som vill optimera sig själv!

SPORT – För både lag och individer, tränare och terapeuter, coacher och läkare. Motionärer och elit!

KOST – Förklarar, förenklar, systematiserar och sorterar behov och finner viktiga nycklar för en sundare kosthållning!