VÅR MISSION, ÖKAD MOTION

Läroplanen säger bl.a. följande:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kropps-
liga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter.

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål.

I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

Den ska också behandla frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

Vårt verktyg SPORT hjälper skolor, lärare och elever med detta! För er som vill fördjupa sig kan även TAZ och i vissa fall KOST användas.

Kontakta oss så berättar vi mer!

DE HÖGPRESTERANDE

Det kan vara svårt att tillgodose de högpresterande eleverna i ämnet idrott och hälsa. Sportverktyget hjälper dig att integrera dem i undervisningen

TYDLIGHET

Du behöver inte förändra en redan fungerande verksamhet. Föreställ dig snarare en ännu bättre lektionsstruktur.

LYSSNA IN

Med sportverktyget får du möjlighet att hjälpa även dem som är ovana vid motion och göra så att de vill delta på lektionerna.

UTMANA

Inom ramen för ämnet och lektionen, få konkreta tips för de eleverna som lätt blir rastlösa. Deras ifrågasättande förändras till nyfikenhet!