A GOAL WITHOUT A PLAN IS NOTHING BUT A WISH

En grön profil vet hur man uttrycker sig tydligt och tar itu med saker och ting på ett
linjärt sätt och undviker i högsta möjliga grad tvetydighet.

I en Grön persons värld, är det ordning och reda som gäller och det som fungerar bör inte ändras.

En grön framhåller det som är beprövat, med hög noggrannhet i rätt tid.

En grön profil uppskattar inte genvägar. Mottot kan vara ”Gör det direkt och rätt på en gång.”