FÖRSTÅ OCH BEMÖT PATIENTREAKTIONER

Läkare är fantastiska, kunniga och gör en stor samhällsnytta. Ibland ställs diagnoser som inte går att bota. Ibland krävs en livsstilsförändring hos patienten för en livsförlängning.

Dagligen möter ni patienter som både skriker efter hjälp och dem som inte säger någonting. För att inte nämna patientgruppen som aldrig kommer, men verkligen hade behövt…

Uppdraget är tydligt, även om Sverige de facto saknar läkared. I praktiken är strävan att förlänga ett kvalitativt liv gemensamt. För att vägleda både långtidssjuka, uppmuntra dem som hamnat i ett destruktivt livsmönster samt främja fysisk aktivitet på recept finns TAZ och sportprofilen att tillgå beroende av sjukdomsbild!

Kontakta oss så berättar vi mer!

BESTÄM

Somliga vill endast veta fakta. Ta reda på vem!

FÖRTYDLIGA

Lär dig avläsa beteendemönster och förbättra vägledningen

MEDMÄNSKLIGHET

Nå fram i kommunikationen med alla patienter!

NYA MÖJLIGHETER

Vi har verktygen som hjälper patienterna inspireras!