Huco sport Human core motivation

Har du någonsin upplevt en situation där en grupp människor som befinner sig på samma plats uppfattar och reagerar helt olika trots att de är med om samma sak? (även en och samma individ kan reagera varierande på samma händelse vid olika tillfällen. T.ex. ett inställt tåg, beroende av en mängd yttre och inre påverkansfaktorer)

Oftast sker detta helt omedvetet utan djupanalys men med väldigt påtagliga och direkta påföljder…

Fördelarna är att när vi bättre förstår oss själva så ger vi oss samtidigt förutsättningar att förstå och förhålla oss till andra på ett mer nyanserat sätt.

Huco sport Human core motivation är ett verktyg som hjälper till med just detta!

Istället för att ställa frågan Vem är jag kan du ta reda på och optimera Den du är!

Intresserad av att veta mer?

”Vänd” på de olika färgerna nedan och ta reda på vilken av de/dem som stämmer bäst in på just dig!

För mer info. Läs vidare under respektive underrubrik i menyn ovan alt. kontakta din närmaste återförsäljare så berättar de mer!

ANALYTISK

Den blå personlighetstypen är resultatinriktad, realistiskt, exakt, vetenskaplig, detaljintresserad och en effektiv teknisk problemlösare

STRUKTURERAD

Gröna personlighetsdrag är bl.a. god förmåga att se mönster, beräkna, systematisera, återanvända och uppskatta ordning och reda

KÄNSLOSTYRD

En röd person absorberar stämningar, atmosfärer, är omtänksam och har en hög medvetenhet om emotionella strömningar.

VISIONÄR

Den gula personen är kreativ, idérik, snabbtänkt med hög simultankapacitet och trivs med variation och flexibilitet.