NÖJDA KUNDER. A OCH O FÖR ATT NÅ FRAMSTEG

Personliga tränare är duktiga på att mäta kundutveckling vilket oftast är synonymt med någon form av fysisk mätbarhet. T.ex. förbättrad Vo2Max, lägre fettprocent eller hypertrofi. För att nå ett önskvärt kundresultat krävs tid och engagemang av båda parter.

En av de största orsakerna till misslyckad måluppfyllelse för den personliga tränaren är en misstolkning av kundens målsättning. Den person vars inställning till motion ligger närmast vår egen är oftast lättcoachad och enkel att kommunicera med. Men att lyckas tillgodose alla kunders behov är en stor utmaning!

Sportprofilen är ett verktyg som omedelbart visar HUR kundens program och coaching kan planeras för att skapa förtroende och glädje med kunden i fokus från dag ett! Detta är något som förut ibland gick att gissa sig till. Nu går det direkt utifrån verktyget att föra en dialog, få en bekräftelse av att kundens motionsbild av sig själv stämmer och direkt göra rätt i vägledning, konstruktion, progression och variation.

Genom en analys av den sk. stressprofilen går det även att föregå motivationsbrist som i förlängningen leder till ett avslutat samarbete.

Kontakta oss så berättar vi mer!

VETENSKAPLIG GRUND

Modellen är den enda riktade personlighetsprofilen på marknaden, framtagen speciellt för idrottare och unik i sitt slag. Det finns även utmärkt E-Learning för dem som vill fördjupa sig ytterligare.

TYDLIGHET

Profilverktyget hjälper dig att förstå kundens behov och sortera dessa. Du slipper gissa hur nöjd din kund ska bli och hur väl de kommer att följa dina instruktioner. Du förenklar ditt arbete, sparar tid och kan göra rätt direkt!

FÖRSTÅ ALLA

Blev du PT främst för att hjälpa andra till en bättre hälsa? Öka din förståelse för kundens behov, få hjälp att förstå varför kunderna reagerar som de gör och behåll deras motivation!

UTMANA DIG

Du är påhittig, kan mycket om mycket och är flexibel. Vill du träna folk främst när du vill och har lust, eller vill du kunna leva på det du gör på heltid? Kan du se dig livnära dig på detta i framtiden? Vi hjälper dig!