FRAMGÅNGSRIK REHABILITERING

Mätbara förbättringar kan vara problematiskt hos patienter. Ultraljud, stötvåg, MDT, TENS eller ortopedisk manuell terapi (OMT) är exempel på tekniker för smärtlindring.

Ibland kommer patienterna ofta, ibland mer sällan och ibland upphör de att komma. När det är p.g.a. att de inte upplever någon förbättring byter de antingen fysioterapeut, återvänder till sin familjeläkare eller accepterar smärtan och försöker leva med den.

En orsak till förbättringsfrånvaro är att patienterna inte följer de träningsprogram som skapas. Tiden emellan besöken används inte till träning i tillräckligt hög grad helt enkelt.

Huco sport hjälper till att förstå hur ett program ska formas för att de ska utföra det. De får på ett tydligt sätt en förklaring till vad de behöver för att må bättre och en förklaring till vilka signaler de bör uppmärksamma för att inte hamna i ett ickeaktivitetsmönster.

Vill du höja dina patienters intresse och motivation att göra de program som bör göras för att nå en mätbar förbättring? Då passar verktyget Sport och i vissa fall TAZ som ett led mot friskhet.

Kontakta oss så berättar vi mer!

MÄTBAR FÖRBÄTTRING

Kräver ofta patientens deltagande utöver besökstid. Vårt verktyg kartlägger dessa styrfaktorer. Bakomliggande forskning har gjorts med bl.a. EEG scan.

MÄNGDTRÄNING

Hur schematiskt och tydligt bör ett rehabprogram vara? Ökad förståelse kring detta påskyndar konvalescensperioden och hjälper dig och patienten att göra rätt direkt.

LYSSNA IN

Det kan skära i hjärtat att höra om patienters smärtsymptom. Ibland behövs en visualiserad bild för att förstå hur de ska lyckas med en framgångsrik rehab.

MÅLBILD

Lär dig mer om hur vilka övningar din patient bör ordineras. Vi hjälper dig att utnyttja din fantasi och på ett nytt sätt lyssna på deras behov. Resultaten blir häpnadsväckande!