THEY MAY SAY THAT I´M A DREAMER…

Röd absorberar erfarenheter, stämningar, atmosfär och attityder.

En röd person har fokus på en verklighet som inte består av ord och teorier utan av medvetna emotionella strömmar. När en grupp eller en individ har förändringar känner de röda av det och är genast beredd att att agera. Röd är kinestetisk. Kroppens förnimmelser och rörelser är viktigare än tal och ord.

Röd är inte intresserade av logik och teori. För en röd person är teori långt ifrån verkligheten medan praktisk erfarenhet passar bättre. Röd tror på lagarbete och att vi finns till för att hjälpa varandra att förbättras, utvecklas och förändras.

Kommunikation är mycket viktigt för en röd person och ibland kan det bli svårt att uttrycka sig tydligt i ord.