STRONG IS WHAT HAPPENS WHEN YOU RUN OUT OF WEAK

En blå profil gillar beräkningar, fakta, logik och observation i kombination med förmågan att uttrycka saker exakt. Blå tycker att ”erfarenhet är viktigare än intuition”.

En blå person vill förenkla komplicerade teorier. Gillar att vara kort och är en utmärkt teknisk problemlösare som inte tar hänsyn till mänskliga faktorer eller känslor.

Blå reder ut oklarheter och är effektiva när det gäller förändringar och svåra utmaningar.

Tycker om att bearbeta ny information och tänker alltid på det mest effektiva sättet att göra saker. Vill lösa problem och tänkandet är linjärt.